86%
mužů
Poměr pohlaví poslanců
49%
Vysokoškoláků
17%
Znovuzvolených
44
let
Průměrný věk
20
let
Nejnižší věk
72
let
Nejvyšší věk

Česká národní rada
(10. 7. 1968 — 7. 12. 1971 )

celkem 268 poslanců
1
Klub poslanců Komunistické strany Československa | ??? – ???
150
Národní fronta Čechů a Slováků (NF)
141
česká
1
německá
2
polská
3
slovenská
27
Ekonomická komise
23
Kulturní komise
21
Organizační komise
28
Správní komise
29
Státoprávní komise
1
Ústavně právní výbor

Místo narození poslancůMapa se aktualizace podle zvoleného nastavení filtru

Načítám...

Poslanci

Zavřít filtr
řadit dle Základní řazeníPodle příjmení (od A)Podle příjmení (od Z)Nejméně mandátůNejvíce mandátůOd nejmladšíchOd nejstarších

Zobrazuje se 268 z 268
poslanců

Poslanecky Slibi(Nějaké informace k vysvětlení)
Parlamentní tělesa
Pohlaví
Kooptacei(Nějaké informace k vysvětlení)
Funkce (6)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Poslanecké kluby (3)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Volební strany (2)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Kurie (2)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Výbory (8)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Vzdělání
Náboženské vyznání (5)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Národnosti (7)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Fotografiei(Nějaké informace k vysvětlení)
Počet mandátůi(Nějaké informace k vysvětlení)
1
12
1
12
Věk na začátku mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
21
72
21
72
Věk na konci mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
23
74
23
73

O sněmovně

Česká národní rada

Česká národní rada vznikla na základě ústavního zákona č. 77/1968 Sb., o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky. Prvních 150 poslanců navrhla Národní fronta částečně z řad dosavadních poslanců Národního shromáždění zvolených v roce 1964 v českých krajích a dále z významných osobností českého veřejného života. Jednalo se o zástupce krajských a okresních národních výborů, politických stran v Národní frontě, členů vlády, bývalé sociální demokracie, příslušníků německého a polského národa, zástupců závodů a představitelů kultury. Mezi navrhovanými členy byl například nositel Nobelovy ceny Otto Wichterle, Rudolf Battěk z přípravného výboru Klubu angažovaných nestraníků nebo herec Václav Voska, oba bezpartijní. Jedinkrát se tak do parlamentu dostali členové organizací mimo Národní frontu. Národní shromáždění však neschválilo Jiřího Hanzelku a Pavla Kohouta, signatáře manifestu 2000 slov. Dne 10.7.1968 byl zvolen také její předseda Čestmír Císař z KSČ a 21.7.1968 místopředsedové, zbylí členové předsednictva a členové výborů.

Poslanci se sdružovali v klubech podle toho, jaká organizace je Národní frontě navrhla. Nejednalo se jen o politické strany, proto v České národní radě existoval například klub poslanců členů Revolučního odborového hnutí nebo Svazu socialistické mládeže. Tento provizorní stav měl platit nejdéle do konce roku 1969, tedy do uskutečnění voleb. Volby však byly posunuty a členům přetrvával mandát až do listopadu 1971. Poslanci v roce 1968 nebyli organizováni ve výborech, ale v komisích. Na sedmé řádné schůzi 21.12.1968, která byla v přípravné fázi poslední, provedla Česká národní rada doplňovací volbu 50 dalších zastupitelů v souladu s ustanovením § 146 odst. 2 ústavního zákona o federaci, na návrh Ústředního výboru Národní fronty. Tito poslanci spolu s původními poslanci složili na první schůzi dne 8.1.1969 poslanecký slib již jako členové České národní rady na základě ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o Československé federaci. Také náhradníci, kteří nastoupili svůj mandát v průběhu tohoto období, byli schvalováni samotnou Českou národní radou. Do října 1971 se Česká národní rada sešla 13krát.

Důležité události

1968
Test událost
1968
Test událost 2
1970
Test událost 3

Galerie médií

Zobrazit data k
10. 7. 1968
7. 12. 1971