78%
mužů
Poměr pohlaví poslanců
61%
Vysokoškoláků
41%
Znovuzvolených
45
let
Průměrný věk
23
let
Nejnižší věk
74
let
Nejvyšší věk

Federální shromáždění ČSSR/ČSFR - Sněmovna národů
(24. 5. 1986 — 9. 6. 1990 )

celkem 220 poslanců
1
Klub poslanců Československé strany lidové | ??? – ???
1
Klub poslanců Československé strany socialistické | ??? – ???
2
Klub poslanců Komunistické strany Československa | ??? – ???
3
Klub poslanců Komunistické strany Československa | ??? – ???
5
Klub poslanců KSČ | ??? – ???
1
Klub poslanců Strany slobody | ??? – ???
4
Skupina (Klub) poslanců bez stranické příslušnosti | ??? – ???
150
Národní fronta Čechů a Slováků (NF)
72
česká
11
maďarská
1
německá
1
polská
63
slovenská
2
ukrajinská
1
Zahraniční výbor

Místo narození poslancůMapa se aktualizace podle zvoleného nastavení filtru

Načítám...

Poslanci

Zavřít filtr
řadit dle Základní řazeníPodle příjmení (od A)Podle příjmení (od Z)Nejméně mandátůNejvíce mandátůOd nejmladšíchOd nejstarších

Zobrazuje se 220 z 220
poslanců

Poslanecky Slibi(Nějaké informace k vysvětlení)
Parlamentní tělesa
Pohlaví
Kooptacei(Nějaké informace k vysvětlení)
Funkce (11)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Poslanecké kluby (8)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Volební strany (6)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Kurie (2)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Výbory (13)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Vzdělání
Náboženské vyznání (5)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Národnosti (7)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Fotografiei(Nějaké informace k vysvětlení)
Počet mandátůi(Nějaké informace k vysvětlení)
1
12
1
12
Věk na začátku mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
23
74
23
74
Věk na konci mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
27
78
27
78

O sněmovně

Sněmovna národů si také po volbách v roce 1986 zvolila do svého čela Dalibora Hanese, jenž však na svou funkci v březnu 1987 rezignoval poté, co byl uvolněn z funkce člena ÚV KSČ. Následně se během tohoto období měnil předseda ještě dvakrát, když Hanesova nástupce Jána Janíka vystřídal 12. 12. 1989 Anton Blažej a hned 28. 12. 1989 jej nahradil Jozef Stank. Toho dne bylo do Sněmovny národů kooptováno prvních 10 poslanců, všichni nestraníci. Figurovali mezi nimi například Zdeněk Jičínský, který byl podobným způsobem zbaven mandátu v roce 1969 nebo Alexander Dubček, jenž se ještě téhož dne stal předsedou celého Federálního shromáždění. Vystřídal v této funkci taktéž bezpartijního Stanislava Kukrála, jenž teprve 12. 12. 1989 nahradil dlouhodobého předsedu Aloise Indru. Sněmovna lidu na sebe výrazněji upozornila 23. 1. 1990 při schvalování zákona č. 14/1990 o kooptacích. Tehdy totiž nebyl ve slovenské části Sněmovny národů zákon schválen. Stalo se tak poprvé v historii obou komor parlamentu, kdy došlo k jejich neshodě. Na základě následného dohodovacího řízení však Sněmovna hlasovala znovu a tentokrát byl již zákon schválen. Poté proběhla ve Federálním shromáždění výměna více než sta poslanců, čímž zastánci demokratizačních změn získali své zástupce v parlamentu na prosazení klíčových zákonů.

Zobrazit data k
24. 5. 1986
9. 6. 1990