71%
mužů
Poměr pohlaví poslanců
47%
Vysokoškoláků
73%
Znovuzvolených
47
let
Průměrný věk
23
let
Nejnižší věk
69
let
Nejvyšší věk

Federální shromáždění ČSSR/ČSFR - Sněmovna národů
(6. 6. 1981 — 6. 6. 1986 )

celkem 153 poslanců
6
Klub poslanců Československé strany lidové | ??? – ???
7
Klub poslanců Československé strany socialistické | ??? – ???
1
Klub poslanců Komunistické strany Československa | ??? – ???
92
Klub poslanců Komunistické strany Československa | ??? – ???
1
Klub poslanců KSČ | ??? – ???
1
Klub poslanců Strany slobody | ??? – ???
1
Klub poslanců Strany slovenskej obrody | ??? – ???
29
Skupina poslanců bez stranické příslušnosti | ??? – ???
147
Národní fronta Čechů a Slováků (NF)
69
česká
12
maďarská
1
německá
2
polská
61
slovenská
2
ukrajinská
2
Branný a bezpečnostní výbor
1
Mandátový a imunitní výbor
2
Ústavně právní výbor
2
Výbor pro kulturu a výchovu
2
Výbor pro plán a rozpočet
1
Výbor pro průmysl, dopravu a obchod
2
Výbor pro sociální politiku
2
Výbor pro zemědělství a výživu
2
Zahraniční výbor

Místo narození poslancůMapa se aktualizace podle zvoleného nastavení filtru

Načítám...

Poslanci

Zavřít filtr
řadit dle Základní řazeníPodle příjmení (od A)Podle příjmení (od Z)Nejméně mandátůNejvíce mandátůOd nejmladšíchOd nejstarších

Zobrazuje se 153 z 153
poslanců

Poslanecky Slibi(Nějaké informace k vysvětlení)
Parlamentní tělesa
Pohlaví
Kooptacei(Nějaké informace k vysvětlení)
Funkce (10)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Poslanecké kluby (9)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Volební strany (2)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Kurie (2)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Výbory (11)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Vzdělání
Náboženské vyznání (3)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Národnosti (7)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Fotografiei(Nějaké informace k vysvětlení)
Počet mandátůi(Nějaké informace k vysvětlení)
1
12
1
12
Věk na začátku mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
23
69
23
69
Věk na konci mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
27
74
27
74

O sněmovně

Sněmovna národů měla také ve svém čtvrtém volebním období celkem 6 členů předsednictva, z nichž po jednom přestavoval předseda, místopředseda a ověřovatel. Sněmovna se samostatně opět scházela jednou ročně, v rámci společných schůzí obou komor se sešla 21krát. Během volebního období se do sněmovny konaly třikrát doplňovací volby. Podle nově strukturovaných statistik evidovaných ústřední volební komisí prošlo 77% poslanců dělnickým povoláním, 9,5% poslanců pracovalo v JZD a zbylých 7,5% tvořili technicko-hospodářští, státní, straničtí a vedoucí pracovníci. Zajímavé bylo také složení národnostní. Ačkoliv sněmovna národů měla jen českou a slovenskou část vymezenou územně, národně byla pestřejší. V české části zasedali také dva poslanci polské národnosti, jeden poslanec německé národnosti, a dokonce jeden poslanec slovenské národnosti. Ve slovenské části žádný poslanec české národnosti nezasedal, zato zde působili dva poslanci ukrajinské národnosti a plných 12 poslanců maďarské národnosti. Ve slovenské části zasedal také větší počet poslanců s maturitou a téměř dvojnásobně větší počet poslanců bez stranické příslušnosti. V české části naopak působili výrazněji více poslanců z řad stranických a veřejných pracovníků.

Zobrazit data k
6. 6. 1981
6. 6. 1986