82%
mužů
Poměr pohlaví poslanců
61%
Vysokoškoláků
59%
Znovuzvolených
45
let
Průměrný věk
22
let
Nejnižší věk
72
let
Nejvyšší věk

Federální shromáždění ČSSR/ČSFR - Sněmovna národů
(1. 1. 1969 — 8. 12. 1971 )

celkem 209 poslanců
1
Klub poslanců Československé strany lidové | ??? – ???
57
Klub poslanců Komunistické strany Československa | ??? – ???
2
Klub poslanců Strany slobody | ??? – ???
1
Klub poslanců Strany slovenskej obrody | ??? – ???
2
Klub poslanců Strany slovenskej obrody | ??? – ???
9
Skupina poslanců bez stranické příslušnosti | ??? – ???
75
Národní fronta Čechů a Slováků (NF)
9
maďarská
1
rusínská
63
slovenská
2
ukrajinská
1
komise pro dozor nad soudními rehabilitacemi
1
Výbor pro sociální politiku

Místo narození poslancůMapa se aktualizace podle zvoleného nastavení filtru

Načítám...

Poslanci

Zavřít filtr
řadit dle Základní řazeníPodle příjmení (od A)Podle příjmení (od Z)Nejméně mandátůNejvíce mandátůOd nejmladšíchOd nejstarších

Zobrazuje se 209 z 209
poslanců

Poslanecky Slibi(Nějaké informace k vysvětlení)
Parlamentní tělesa
Pohlaví
Kooptacei(Nějaké informace k vysvětlení)
Funkce (8)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Poslanecké kluby (9)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Volební strany (2)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Kurie (2)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Výbory (20)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Vzdělání
Náboženské vyznání (6)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Národnosti (8)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Fotografiei(Nějaké informace k vysvětlení)
Počet mandátůi(Nějaké informace k vysvětlení)
1
12
1
12
Věk na začátku mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
22
72
22
72
Věk na konci mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
23
73
23
73

O sněmovně

Sněmovna národů byla ustavena na své první schůzi 29. 1. 1969, kdy všichni přítomní poslanci složili slib. Lišili se tím od poslanců Sněmovny lidu, kteří na své první schůzi v roce 1969 slib neskládali, neboť jim nový mandát nevznikal. Náhradníci v tomto období ještě nebyli voleni doplňovacími volbami, ale Sněmovna je na návrh Národní fronty sama schvalovala. Podobně jako v České národní radě nebyli poslanci ještě odpovědni za jednotlivé volební obvody a nemohli být proto ani lidmi odvoláni. Sněmovna tak některé poslance sama zprošťovala mandátu, shledala-li, že se jejich jednání dostalo do rozporu s povinnostmi poslance stanovenými ústavou. Na jejich místa pak na základě zákona č. 117/1969 Sb. schvalovala poslance nové.

Zobrazit data k
1. 1. 1969
8. 12. 1971