86%
mužů
Poměr pohlaví poslanců
36%
Vysokoškoláků
40%
Znovuzvolených
42
let
Průměrný věk
23
let
Nejnižší věk
80
let
Nejvyšší věk

Národní shromáždění ČSSR
(30. 5. 1948 — 28. 11. 1954 )

celkem 388 poslanců
4
Klub poslanců Československé sociální demokracie | ??? – 30. 6. 1948
22
Klub poslanců Československé strany lidové | ??? – ???
23
Klub poslanců Československé strany socialistické | ??? – ???
1
Klub poslanců Komunistické strany Československa | ??? – ???
175
Klub poslanců Komunistické strany Československa | ??? – ???
51
Klub poslanců Komunistické strany Slovenska | ??? – ???
7
Klub poslanců KSČ | ??? – ???
3
Klub poslanců Strany slobody | ??? – ???
12
Klub poslanců Strany slovenskej obrody | ??? – ???
1
Nezařazení poslanci | ??? – ???
300
Národní fronta Čechů a Slováků (NF)
229
česká
1
československá
1
německá
1
polská
1
rusínská
66
slovenská
2
ukrajinská
2
Výbor pro kontrolu plnění pětiletého plánu

Místo narození poslancůMapa se aktualizace podle zvoleného nastavení filtru

Načítám...

Poslanci

Zavřít filtr
řadit dle Základní řazeníPodle příjmení (od A)Podle příjmení (od Z)Nejméně mandátůNejvíce mandátůOd nejmladšíchOd nejstarších

Zobrazuje se 388 z 388
poslanců

Poslanecky Slibi(Nějaké informace k vysvětlení)
Parlamentní tělesa
Pohlaví
Kooptacei(Nějaké informace k vysvětlení)
Funkce (7)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Poslanecké kluby (11)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Volební strany (2)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Kurie (2)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Výbory (21)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Vzdělání
Náboženské vyznání (7)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Národnosti (9)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Fotografiei(Nějaké informace k vysvětlení)
Počet mandátůi(Nějaké informace k vysvětlení)
1
12
1
12
Věk na začátku mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
23
80
23
80
Věk na konci mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
24
83
24
68

O sněmovně

Volby do Národního shromáždění se s ohledem na plánovaný konec volebního období Ústavodárného Národního shromáždění očekávaly na květen 1948 již před únorovou vládní krizí, zákon č. 75/1948 Sb., o volbách do Národního shromáždění, z 24. dubna 1948 však rozšiřoval překážky výkonu volebního práva. Pořadí na kandidátní listině schvalovalo předsednictvo ÚV KSČ, což bylo pro zvolení zásadní. Rozvržení poslanců na kandidátkách neodpovídalo např. rovnému zastoupení politických stran, ani výsledkům předchozích voleb či stranickému zastoupení ve společnosti, neboť přibližně 70% navrhovaných poslanců bylo z řad KSČ, stranická příslušnost přitom u kandidátů uvedena nebyla. Voliči ještě volili ve 28 volebních krajích, přičemž nezvolený kandidát se stal náhradníkem, který se v daném pořadí mohl ujmout uvolněného mandátu. V důsledku skutečnosti, že komunistická strana získala absolutní kontrolu nad procesem navrhování kandidátů, se formálně rozšířilo pasivní volební právo. Nově se například poslancem mohla stát osoba jiné než slovanské národnosti. Do voleb kandidovali také členové Československé sociální demokracie, kteří ještě stihli ustavit svůj poslanecký klub, avšak hned v červnu odhlasovali splynutí s KSČ. Od té doby až do roku 1990 byli kromě nestraníků voleni pouze členové šesti politických stran, mezi které se počítala také Komunistická strana Slovenska, jež byla územní organizací KSČ. Volební období bylo ústavním zákon č. 26/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady prodlouženo, neboť volby byly vypsány až po šesti a půl letech. Počet schůzí postupně klesal. Zatímco v prvních dvou letech se sněmovna sešla 55krát, ve zbytku volebního období jen 30krát. Komunisté včetně 23 zvolených sociálních demokratů nakonec měli ve sněmovně absolutní většinu 79% hlasů, přičemž i kandidáti ostatních stran byli jejich politice zcela loajální.

Důležité události

10. 6. 1948
Ustavující schůze Národního shromáždění
14. 6. 1948
Volba Klementa Gottwalda prezidentem republiky
23. 11. 1948
Předsednictvo Národního shromáždění blahopřeje prezidentu republiky k narozeninám
19. 12. 1948
Vánoční nadílka pro děti sněmovních zaměstnanců
20. 12. 1949
Slavnostní schůze Národního shromáždění k narozeninám generalissima J. V. Stalina
20. 3. 1953
smuteční shromáždění k úmrtí K. Gottwalda
21. 3. 1953
Volba Antonína Zápotockého prezidentem republiky
Zobrazit data k
30. 5. 1948
28. 11. 1954