96%
mužů
Poměr pohlaví poslanců
56%
Vysokoškoláků
62%
Znovuzvolených
45
let
Průměrný věk
30
let
Nejnižší věk
68
let
Nejvyšší věk

Národního shromáždění republiky Československé - Poslanecká sněmovna
(12. 12. 1929 — 17. 4. 1935 )

celkem 343 poslanců
31
(1.) Komunistická strana Československa (30)
39
(10.) Československá sociálně demokratická strana dělnická (39)
3
(12.) Liga proti vázaným kandidátním listinám (3)
15
(13.) Československá národní demokracie (Národní rolnická jednota, Slovenská národní strana, Ruská národní strana, Autonomní zemědělský sojuz, Ruské národní sjednocení, Karpatoruská strana pracujícího lidu, malorolníků a bezzemků) (15)
25
(14.) Československá strana lidová (25)
46
(15.) Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (46)
12
(16.) Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská (12)
14
(17.) Deutsche christlichsoziale Volkspartei und Deutsche Gewerbepartein (Hospodářská strana sudetoněmeckého středního stavu) (14)
19
(18.) Kandidátna listina Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (19)
8
(19.) Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei (8)
9
(2.) Krajinská křesťansko-sociální, maďarská národná a spišsko-německá strana (9)
16
(3.) Deutsche Wahlgemeinschaft der politischen Parteien des Bundes der Landwirte und des ländlichen Gewerbes, des deutschen Arbeits-und Wirtschaftsgemeinschaft (16)
21
(4.) Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei (21)
4
(5.) Volební sdružení polských stran a židovských strany (2/2=4)
7
(6.) Deutsche Nationalpartei und Sudetendeutasche Landbund (7)
32
(8.) Československá strana národně-socialistická (32)
163
česká
1
československá
2
jiná
10
maďarská
74
německá
4
polská
4
rusínská
1
ruská
44
slovenská
1
ukrajinská
1
Inkompatibilitní výbor
19
Kontrolní komise Národního shromáždění pro dávku z majetku a dávku z přírůstku na majetku
41
Parlamentní úsporná a kontrolní komise
60
Stálý výbor
60
Výbor branný
73
Výbor imunitní
61
Výbor iniciativní
107
Výbor inkompatibilitní
56
Výbor kulturní
187
Výbor rozpočtový
107
Výbor sociálně-politický
73
Výbor technicko-dopravní
99
Výbor ústavně-právní
38
Výbor vyšetřovací
91
Výbor zahraniční
1
Výbor zásobovací
56
Výbor zásobovací
51
Výbor zdravotnický
82
Výbor zemědělský
88
Výbor živnostensko-obchodní

Místo narození poslancůMapa se aktualizace podle zvoleného nastavení filtru

Načítám...

Poslanci

Zavřít filtr
řadit dle Základní řazeníPodle příjmení (od A)Podle příjmení (od Z)Nejméně mandátůNejvíce mandátůOd nejmladšíchOd nejstarších

Zobrazuje se 343 z 343
poslanců

Poslanecky Slibi(Nějaké informace k vysvětlení)
Parlamentní tělesa
Pohlaví
Kooptacei(Nějaké informace k vysvětlení)
Funkce (7)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Poslanecké kluby (2)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Volební strany (18)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Kurie (301)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Výbory (21)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Vzdělání
Náboženské vyznání (9)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Národnosti (11)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Fotografiei(Nějaké informace k vysvětlení)
Počet mandátůi(Nějaké informace k vysvětlení)
1
15
1
15
Věk na začátku mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
30
68
30
68
Věk na konci mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
32
74
32
70

O sněmovně

Národního shromáždění republiky Československé - Poslanecká sněmovna

Volební období 1929 až 1935 bylo třetím volebním obdobím poslanecké sněmovny Národního shromáždění Republiky československé. Třetí volby do poslanecké sněmovny se uskutečnily 27. října 1929. Novinkou oproti volbám 1920 a 1925 bylo omezení volebního práva. Na základě zákona z roku 1927 bylo odebráno příslušníkům armády a četnictva, aby nedocházelo k agitaci v ozbrojených sborech. Vítězem voleb se stala agrární Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, která získala 15 % všech hlasů. Za ní následovala Československá sociálně demokratická strana dělnická, jíž připadlo 13 % všech hlasů. Třetí se stala Československá strana národně sociální s 10,4 %.

První schůze sněmovny se konala 12. prosince 1929, poslední měla pořadové číslo 373 a proběhla 12. dubna 1935. Při první schůzi bylo provizorně, při jedenácté schůzi 24. ledna 1930 definitivně zvoleno vedení sněmovny. V jeho čele stanul agrárník Jan Malypetr, jejž 3. listopadu 1932 nahradil jeho stranický kolega František Staněk. Šesti místopředsedy se stali Josef Stivín z Československé sociálně demokratické strany dělnické, Emil Špatný z České strany národně sociální, Alois Roudnický z Československé strany lidové, František Lukavský z Československé národní demokracie, Siegfried Taub z Německé sociálně demokratické strany dělnické v ČSR a Wolfgang Zierhut z Německého svazu zemědělců. V poslanecké sněmovně působilo dále deset zapisovatelů a osm pořadatelů. Poslanci působili celkem v 18 výborech.

Nejvýznamnějším schváleným zákonem tohoto volebního období byl tzv. zmocňovací zákon. Poslanecká sněmovna jej po bouřlivém jednání přijala 8. června 1933. Zmocňovací zákon reagoval na hospodářskou krizi a propůjčoval vládě bezprecedentní kompetence. Platnost zákona byla stanovena do 15. listopadu 1933, následně však byla prodlužována. Zákon tudíž zůstal v platnosti až do 30. června 1937. Konala se rovněž volba prezidenta republiky. Společné zasedání poslanecké sněmovny a senátu se za tímto účelem poprvé uskutečnilo ve Vladislavském sále Pražského hradu, a to 24. května 1934. Ze 418 platných hlasů jich 327 získal Tomáš Garrigue Masaryk, který se tak počtvrté stal hlavou státu.

V březnu roku 1935 byly vypsány čtvrté – a poslední – volby do poslanecké sněmovny Národního shromáždění. Za jejich termín byl určen 19. květen 1935. Krátce před tímto termínem, totiž 5. dubna 1935, schválila poslanecká sněmovna ještě změnu řádu volení do poslanecké sněmovny, senátu, zemských a okresních zastupitelstev. Tímto zásahem mělo být pomoženo německým aktivistickým stranám, jimž kvůli strmému vzestupu Sudetoněmecké strany Konrada Henleina hrozilo, že se do poslanecké sněmovny vůbec nedostanou.

Zobrazit data k
12. 12. 1929
17. 4. 1935