96%
mužů
Poměr pohlaví poslanců
53%
Vysokoškoláků
57%
Znovuzvolených
44
let
Průměrný věk
31
let
Nejnižší věk
70
let
Nejvyšší věk

Národního shromáždění republiky Československé - Poslanecká sněmovna
(17. 12. 1925 — 25. 9. 1929 )

celkem 326 poslanců
1
klubu poslanců komunistické strany v Československu | ??? – ???
1
(10.) Lista kandydatów Polskiego Związku Ludowo-Robotniczego (1)
13
(11.) Kandidatenliste der Deutschen christlichsozialen Volkspartein (13)
42
(15.) Komunistická strana československa (sekce III. internacionály) (41)
1
(16) ??? strany Autonomnij Zemledeljskij Sojuz (č. 9439) (1)
7
(17.) Kandidatenliste der Deutschen nationalsozialistischen Arbeiterpartei (7)
13
(20.) Československá národní demokracie, československá rolnická jendota (na Slovensku Národna rolnícka jednota), Russkaja narodnaja partija na Slovensku a Russkoje narodnoje sojediněnije na Podkarpatské Rusi (13)
28
(21.) Československá strana socialistická a Karpatoruská strana pracujícího lidu, malozemědělců a bezzemků (trudové) (28)
45
(22.) Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (Domoviny, Slovenské Rolnické jednoty, Sdružení ruských zemědělcků, Českosl. Domova, majitelů domů a domků) (45)
31
(26.) Československá strana lidová (na Slovensku Čslov. Ľudová strana a greckokatolická národna strana, na Podkarpatské Rusi Christiansko-narodna partia) (31)
25
(27. Bund der Landwirte und der Deutschen Gewerbepartei der Deutschen der Slovakei und der ungarischen Nationalen (24)
23
(29.) Kandidátna listina Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (23)
4
(4.) Kandidátna listina Krajinskej kresťanskej socialistickej strany (4)
29
(5.) Československá sociálně demokratická strana dělnická (Sociálně demokr. strana dělnická na Podkarpatské Rusi) (29)
10
(6.) Kandidatenliste der Deutschen Nationalpartei (10)
13
(8.) Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská (13)
17
(9.) Kandidatenliste der Deutschen sozialdemokratischen Arbeitpartei (17)
160
česká
1
československá
14
maďarská
75
německá
2
polská
3
rusínská
1
ruská
44
slovenská
4
ukrajinská
16
Komise pro kontrolu dávky z majetku a přírůstku na majetku.
54
Stálý výbor
62
Výbor branný
75
Výbor imunitní
77
Výbor iniciativní
80
Výbor inkompatibilitní
52
Výbor kulturní
48
Výbor pro dopravu a veřejné práce
42
Výbor pro veřejné zdravotnictví
82
Výbor pro záležitosti průmyslu, živností a obchodu
157
Výbor rozpočtový
150
Výbor sociálně-politický
89
Výbor ústavně-právní
27
Výbor vyšetřovací
74
Výbor zahraniční
60
Výbor zásobovací
93
Výbor zemědělský

Místo narození poslancůMapa se aktualizace podle zvoleného nastavení filtru

Načítám...

Poslanci

Zavřít filtr
řadit dle Základní řazeníPodle příjmení (od A)Podle příjmení (od Z)Nejméně mandátůNejvíce mandátůOd nejmladšíchOd nejstarších

Zobrazuje se 326 z 326
poslanců

Poslanecky Slibi(Nějaké informace k vysvětlení)
Parlamentní tělesa
Pohlaví
Kooptacei(Nějaké informace k vysvětlení)
Funkce (7)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Poslanecké kluby (3)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Volební strany (17)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Kurie (301)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Výbory (19)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Vzdělání
Náboženské vyznání (9)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Národnosti (10)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Fotografiei(Nějaké informace k vysvětlení)
Počet mandátůi(Nějaké informace k vysvětlení)
1
15
1
15
Věk na začátku mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
31
70
31
70
Věk na konci mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
35
74
35

O sněmovně

Národního shromáždění republiky Československé - Poslanecká sněmovna

Druhé volby do poslanecké sněmovny Národního shromáždění se uskutečnily 15. listopadu 1925. Oproti volbám 1920 se tentokrát volilo na celém území republiky. Vítězem se stala agrární Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, která získala 13,7 % všech hlasů. Následovala ji Komunistická strana Československa, jíž připadlo 13,1 % všech hlasů. Třetí nejsilnější stranou byla Československá strana lidová (ČSL) s 9,7 %.

První schůze poslanecké sněmovny se konala 17. prosince 1925, poslední měla pořadové číslo 213 a proběhla 27. června 1929. Při první schůzi bylo provizorně, při sedmé schůzi 16. února 1926 definitivně zvoleno předsednictvo sněmovny. V jeho čele stanul člen agrární strany Jan Malypetr. Čtyřmi místopředsedy se stali Jan Dostálek z ČSL, Josef Stivín z Československé sociálně demokratické strany dělnické, Jan Slavíček z Československé strany socialistické a Franz Spina z Německého svazu zemědělců (15. října 1926 byl nahrazen Wolfgangem Zierhutem). Na šedesáté schůzi 16. prosince 1926 byl počet místopředsedů rozšířen na šest a za další místopředsedy zvoleni František Horák z Československé živnostensko-obchodnické strany středostavovské a Jozef Buday z Hlinkovy slovenské l’udové strany (HSLS). Ve sněmovně působilo dále deset zapisovatelů a čtyři pořadatelé (od 16. prosince 1926 jich bylo osm). Poslanci působili celkem v 17 výborech.

Do druhého volebního období vstoupila poslanecká sněmovna za bouřlivé atmosféry. Během třetí schůze 18. prosince 1925 se při vládním prohlášení Antonína Švehly odehrála vyhrocená obstrukce, roku 1926 dokonce došlo k rozbíjení poslaneckých lavic. Přesto byla mezi lety 1925 až 1929 schválena řada významných zákonů. Ustanovena byla například osmnáctiměsíční vojenská služba, vojákům bylo odebráno voličské právo a v platnost vstoupila nejen nová daňová, ale také správní reforma. Na společném zasedání poslanecké sněmovny a senátu 27. května 1927 došlo k volbě prezidenta republiky. Zvítězil Tomáš G. Masaryk, který získal v prvním kole o 13 hlasů více, než byla potřebná třípětinová většina.

Volební období mělo trvat až do roku 1931. Agrární strana a některé další strany tzv. panské koalice ale preferovaly předčasný termín, neboť měly v úmyslu využít momentálního hospodářského vzestupu k posílení své pozice v Národním shromáždění. Dne 8. října 1929 navíc koalici opustili členové HSLS. Předseda vlády František Udržal se v dané chvíli dohodl s prezidentem Tomášem G. Masarykem na vypsání předčasných voleb 27. října 1929.

Zobrazit data k
17. 12. 1925
25. 9. 1929