95%
mužů
Poměr pohlaví poslanců
49%
Vysokoškoláků
45%
Znovuzvolených
42
let
Průměrný věk
27
let
Nejnižší věk
69
let
Nejvyšší věk

Národního shromáždění republiky Československé - Poslanecká sněmovna
(26. 5. 1920 — 16. 10. 1925 )

celkem 340 poslanců
74
(1.) Československá sociálně demokratická strana dělnická (74)
11
(10.) Bund und Landwirte, politische Partei zur Wahrung ländlicher Interessen (11)
10
(11.) Deutsche christlichsoziale Volkspartei (10)
15
(12.) Deutsche Wahlgemeinschaft (deutsche Nationapartei und deutsche national-sozialistische Arbeiterpartei) (15)
5
(13.) Deutsch-demokratische Freiheitspartei (5)
5
(14.) Křesťanská zemská sociální strana na Slovensku (5)
4
(15.) Maďarská a německá sociálně-demokratická strana (4)
1
(16.) Országes Magyar Kisgazda és Földmines Párt (1)
28
(2.) Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (28)
24
(3.) Československá strana socialistická (24)
33
(4.) Československá strana lidová (a Slovenská ľudová strana) (33)
12
(5.) Slovenská národná a rolnická strana (12)
19
(6.) Národní demokracie s agrární opozicí (19)
6
(7.) Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská (6)
3
(8.) Socialistická strana československého lidu pracujícího (3)
31
(9.) Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei in der ČR (31)
155
česká
1
československá
10
maďarská
1
moravská
74
německá
1
neurčitá
41
slovenská
22
Komise pro kontrolu dávky z majetku a přírůstku na majetku
67
Stálý výbor
1
úsporná komise
34
Úsporná komise
53
Výbor branný
63
Výbor dopravní
69
Výbor imunitní
81
Výbor iniciativní
46
Výbor ku prozkoumání zprávy o činnosti Stálého výboru
55
Výbor kulturní
40
Výbor právní
61
Výbor pro záležitosti živností, průmyslu a obchodu
127
Výbor rozpočtový
39
Výbor socialisační
125
Výbor sociálně-politický
43
Výbor státně-zřízenecký
108
Výbor ústavně-právní
47
Výbor ústavní
51
Výbor vyšetřovací
68
Výbor zahraniční
65
Výbor zásobovací
64
Výbor zdravotnický
67
Výbor zemědělský

Místo narození poslancůMapa se aktualizace podle zvoleného nastavení filtru

Načítám...

Poslanci

Zavřít filtr
řadit dle Základní řazeníPodle příjmení (od A)Podle příjmení (od Z)Nejméně mandátůNejvíce mandátůOd nejmladšíchOd nejstarších

Zobrazuje se 340 z 340
poslanců

Poslanecky Slibi(Nějaké informace k vysvětlení)
Parlamentní tělesa
Pohlaví
Kooptacei(Nějaké informace k vysvětlení)
Funkce (6)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Poslanecké kluby (2)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Volební strany (24)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Kurie (295)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Výbory (25)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Vzdělání
Náboženské vyznání (9)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Národnosti (11)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Fotografiei(Nějaké informace k vysvětlení)
Počet mandátůi(Nějaké informace k vysvětlení)
1
15
1
15
Věk na začátku mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
28
71
28
71
Věk na konci mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
28
74
28
67

O sněmovně

Národního shromáždění republiky Československé - Poslanecká sněmovna

Volební období poslanecké sněmovny mezi lety 1920 a 1925 bylo prvním z celkem čtyř volebních období dolní komory Národního shromáždění republiky Československé. Složení sněmovny bylo dáno volbami z 18. dubna 1920. Jednalo se o první parlamentní volby, jichž se mohly účastnit i ženy a příslušníci menšinových národů. Volby ovšem neprobíhaly na Podkarpatské Rusi, kde panovala nepříznivá bezpečnostní situace, a dále v oblastech Vitorazska, Valticka, Těšínska, Oravy a Spiše, kde mělo teprve proběhnout lidové hlasování o připojení k Československu. Vítězem voleb se stala Československá sociálně demokratická strana dělnická (ČSDSD), která získala 25,7 % všech hlasů. Následovala ji Československá strana lidová (ČSL) a Slovenská l’udová strana, jimž společně připadlo 11,3 % všech hlasů. Třetí nejsilnější stranou byla Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR (DSDAP) s 11,1 %.

První schůze poslanecké sněmovny se konala 26. května 1920, poslední schůze měla pořadové číslo 379 a datována byla 16. říjnem 1925. Při první schůzi bylo provizorně, při jedenácté schůzi 8. července 1920 definitivně zvoleno předsednictvo poslanecké sněmovny. V jeho čele stanul člen ČSDSD František Tomášek. Čtyřmi místopředsedy se stali Ján Botto ze Slovenské národní a rolnické strany, Mořic Hruban z ČSL, František Buříval z Československé strany socialistické a Ludwig Czech z DSDAP. Ve sněmovně působilo dále deset zapisovatelů a čtyři pořadatelé. Poslanci pracovali celkem ve 21 výborech.

Hlavním úkolem poslanecké sněmovny v prvním volebním období bylo stabilizovat situaci mladého státu. Již 27. května 1920, den po zahajovací schůzi sněmovny, se poslanci společně se senátory sešli pod vedením F. Tomáška, aby zvolili prezidenta republiky. 284 hlasy ze 411 odevzdaných platných lístků byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk. Pro stabilizaci státu měl ústřední význam zákon na ochranu republiky, schválený sněmovnou ve druhém čtení 8. března 1923 v reakci na násilnou smrt ministra Aloise Rašína a považovaný za nejvýznamnější trestněprávní normu Československa ve 20. letech 20. století.

Volební období mělo trvat až do jara 1926, ovšem spory ve vládní koalici a vidina možného volebního neúspěchu Komunistické strany Československa, jež byla zmítána frakčními konflikty, daly podnět k vypsání předčasných voleb. Tomáš Garrigue Masaryk rozpustil poslaneckou sněmovnu i senát 16. října 1925.

Zobrazit data k
26. 5. 1920
16. 10. 1925