100%
mužů
Poměr pohlaví poslanců
64%
Vysokoškoláků
77%
Znovuzvolených
51
let
Průměrný věk
33
let
Nejnižší věk
84
let
Nejvyšší věk

Moravský zemský sněm
(20. 12. 1902 — 28. 8. 1906 )

celkem 111 poslanců
32
Einheitlicher deutscher Landtagsklub | 20. 12. 1902 – 28. 8. 1906
6
Klub der Mittelpartei | 1902 – 28. 8. 1906
16
Klub des verfassungstreuen Großgrundbesitzes | 1902 – 28. 8. 1906
8
Klub konzervativních velkostatkářů | 1902 – 28. 8. 1906
18
Klub lidových poslanců českých | 20. 12. 1902 – 28. 8. 1906
7
Klub poslanců Katolické strany národní | 20. 12. 1902 – 28. 8. 1906
11
Klub zemských poslanců staročeských | 20. 12. 1902 – 28. 8. 1906
21
Deutsche Fortschrittspartei - Německá pokroková strana
7
Deutsche Volkspartei - Německá lidová strana
4
Freialldeutsche Partei - Volná všeněmecká strana
7
Katolická strana národní na Moravě
6
Mährische Mittelpartei – Moravská strana středu
2
Partei des konservativen Grossgrundbesitzes – Strana konzervativního velkostatku
16
Partei des verfassungstreuen Grossgrundbesitzes/Vereinigung der verfassungstreuen Grossgrundbesitzer – Strana ústavověrného velkostatku
29
Společná kandidátka Národní strany na Moravě a Lidové strany na Moravě
6
Strana konzervativního velkostatku na Moravě
5
I. KURIE I. Sbor | Moravský zemský sněm (1902-1906)
25
I. KURIE II. Sbor | Moravský zemský sněm (1902-1906)
31
II. KURIE MĚSTA | Moravský zemský sněm (1902–1906)
6
II. KURIE OŽK | Moravský zemský sněm (1902–1906)
32
III. KURIE VENKOV | Moravský zemský sněm (1902–1906)
2
VIRILISTÉ | Moravský zemský sněm (1902–1906)
38
česká
42
německá
21
neurčitá
5
Finanční odbor MZS (1902 – 1906)
5
Imunitní odbor MZS (1902 – 1906)
1
Komunikační odbor MZS (1902 - 1906)
1
Národohospodářský odbor MZS (1902 - 1906)
1
Nouzový odbor MZS (1902 - 1906)
4
Odbor pro kontribučenské fondy MZS (1902 – 1906)
1
Odbor pro nouzový stav MZS (1902 - 1906)
6
Odbor pro obecní záležitosti MZS (1902 - 1906)
1
Odbor pro rozšíření zemědělské banky MZS (1902 – 1906)
1
Odbor pro vládní předlohu ohledně stateckého práva MZS (1902 - 1906)
2
Odbor pro vodní cesty MZS (1902 – 1906)
3
Odbor pro volební reformu MZS (1902 – 1906)
4
Permanentní vyrovnávací výbor MZS (1902 – 1906)
1
Petiční výbor MZS (1902 - 1906)
2
Pojišťovací odbor MZS (1902 – 1906)
5
Školský odbor MZS (1902 – 1906)
4
Verifikační odbor MZS (1902 – 1906)
1
Zemědělský odbor MZS (1902 - 1906)
1
Zemský výbor MZS (1902 - 1906)
2
Železniční odbor MZS (1902 – 1906)
3
Živnostenský odbor MZS (1902 – 1906)

Místo narození poslancůMapa se aktualizace podle zvoleného nastavení filtru

Načítám...

Poslanci

Zavřít filtr
řadit dle Základní řazeníPodle příjmení (od A)Podle příjmení (od Z)Nejméně mandátůNejvíce mandátůOd nejmladšíchOd nejstarších

Zobrazuje se 111 z 111
poslanců

Poslanecky Slibi(Nějaké informace k vysvětlení)
Parlamentní tělesa
Pohlaví
Kooptacei(Nějaké informace k vysvětlení)
Funkce (4)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Poslanecké kluby (9)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Volební strany (11)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Kurie (7)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Výbory (23)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Vzdělání
Náboženské vyznání (6)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Národnosti (5)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Fotografiei(Nějaké informace k vysvětlení)
Počet mandátůi(Nějaké informace k vysvětlení)
1
21
1
21
Věk na začátku mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
32
83
32
83
Věk na konci mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
36
87
36
78

O sněmovně

Ve volbách v říjnu 1902 posílila Národní strana katolická a Freialldeutsche Partei, tedy jedna z frakcí tzv. všeněmců; tradiční národně liberální strany opět oslabily. Zemským hejtmanem jmenoval císař opět hraběte Felixe Vettera z Lilie (obr. O), jeho náměstkem se stal advokát Jan Žáček. Období je spojeno s rostoucím požadavkem na zavedení všeobecného volebního práva, který na Moravě vedl až k vyhroceným protestům a demonstracím, které v některých případech končily i ztrátami na životech. Vyhrocená politická situace přiměla zástupce tradičních národních stran zintenzivnit jednání o možném kompromisu ohledně revize volebního řádu a také národnostního vyrovnání v otázkách jazykových a školských. Jednání nakonec vyústila až k přijetí balíku zákonů nově upravujících složení sněmu a práva národnostních menšin. V důsledku moravského vyrovnání (tzv. moravského paktu) z roku 1905 vzrost počet poslanců na 151, vznikly národnostně oddělené kurie, v nichž se volili zvlášť čeští a zvlášť němečtí poslanci a přibyla také pátá všeobecná kurie. Nově připadlo 73 mandátů českým poslancům. Ti tak mohli dosáhnout většiny pouze za podpory velkostatkářských poslanců. Jazykový zákon, tzv. lex Parma upravoval komunikaci s jazykovými menšinami – obce s minimálně 20% menšinou musely být schopny komunikovat také v jazyce této menšiny. Školský zákon Lex Perek (obr. P) rozděloval školské rady podle národnostního složení a zaváděl povinnost rodičů dávat děti do škol, jejichž vyučovací jazyk se shodoval s národností dítěte. Moravské vyrovnání představovalo klíčový zlom ve fungování zemského sněmu a vyvrcholení dlouholetých snah o nastolení určitého modu vivendi mezi Čechy a Němci na Moravě. Císařský patent rozpustil sněm v srpnu 1906. Následovaly volby dle nového volebního řádu. Sněmovní období trvalo od 20. prosince 1902 do 28. srpna 1906.

Zobrazit data k
20. 12. 1902
28. 8. 1906