100%
mužů
Poměr pohlaví poslanců
55%
Vysokoškoláků
41%
Znovuzvolených
44
let
Průměrný věk
26
let
Nejnižší věk
68
let
Nejvyšší věk

Moravský zemský sněm
(6. 4. 1861 — 2. 1. 1867 )

celkem 137 poslanců
39
Deutschliberale Partei - Strana německých liberálů
3
Mährische Mittelpartei – Moravská strana středu
23
Národní strana (Morava)
17
Partei des konservativen Grossgrundbesitzes – Strana konzervativního velkostatku
10
Partei des verfassungstreuen Grossgrundbesitzes/Vereinigung der verfassungstreuen Grossgrundbesitzer – Strana ústavověrného velkostatku
6
Samostatný kandidát
5
I. KURIE I. Sbor | Moravský zemský sněm (1861-1867)
25
I. KURIE II. Sbor | Moravský zemský sněm (1861-1867)
31
II. KURIE MĚSTA | Moravský zemský sněm (1861–1866)
6
II. KURIE OŽK | Moravský zemský sněm (1861–1866)
31
III. KURIE VENKOV | Moravský zemský sněm (1861–1866)
2
VIRILISTÉ | Moravský zemský sněm (1861–1866)
25
česká
44
německá
19
neurčitá
2
rakouská
2
Finanční odbor MZS (1861 - 1866)
1
I. sněmovní odbor MZS (1861 - 1866)
2
IV. sněmovní odbor MZS (1861 – 1866)
1
Národohospodářský odbor MZS (1861 – 1866)
1
Odbor ke zkoušení obecního zákona
1
Odbor pro dobročinné ústavy MZS (1861 - 1866)
1
Odbor pro jednací řád
1
Odbor pro obecní pořádek
1
Odbor pro obecní záležitosti MZS (1861 – 1866)
1
Odbor pro regulaci Dyje MZS (1861 – 1866)
1
Odbor pro regulaci řeky Dyje MZS (1861 - 1866)
1
Odbor pro stavbu jezdeckých kasáren MZS (1861 - 1866)
1
Odbor pro stavbu kasáren jezdectva (1861 - 1866)
1
Odbor pro zákon o dělitelnosti pozemností na Moravě
1
Silniční odbor MZS (1861 – 1866)
1
Vyvazovací odbor MZS (1861 – 1866)
1
Zemědělský odbor MZS (1861 – 1866)
1
Zemský výbor MZS (1861 - 1866)

Místo narození poslancůMapa se aktualizace podle zvoleného nastavení filtru

Načítám...

Poslanci

Zavřít filtr
řadit dle Základní řazeníPodle příjmení (od A)Podle příjmení (od Z)Nejméně mandátůNejvíce mandátůOd nejmladšíchOd nejstarších

Zobrazuje se 137 z 137
poslanců

Poslanecky Slibi(Nějaké informace k vysvětlení)
Parlamentní tělesa
Pohlaví
Kooptacei(Nějaké informace k vysvětlení)
Funkce (4)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Poslanecké kluby (2)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Volební strany (8)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Kurie (7)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Výbory (21)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Vzdělání
Náboženské vyznání (6)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Národnosti (6)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Fotografiei(Nějaké informace k vysvětlení)
Počet mandátůi(Nějaké informace k vysvětlení)
1
21
1
21
Věk na začátku mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
26
68
26
68
Věk na konci mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
32
74
32
74

O sněmovně

Sněmovní volby proběhly v druhé polovině března 1861 dosti narychlo, což znemožnilo rozsáhlejší předvolební kampaň či jasné vyprofilování jednotlivých politických frakcí. K tomu došlo postupně až v průběhu zasedání sněmu, kdy se prohlášeními vymezila „slovanská“ strana později známá jako Národní strana na Moravě, běžně též označována jako federalisté či pravice; a strana „velkorakouská“ vystupující též pod označeními ústavověrní, liberálové, centralisté nebo levice. Jazýčkem na vahách se ovšem ve sněmovně stali poslanci zvolení ve velkostatkářské kurii. Ti se postupně také rozdělili na konzervativní/autonomistickou frakci, inklinující ke spolupráci s Národní stranou, a ústavověrnou/centralistickou stranu sympatizující s moravskými Němci. Velkostatkáři tvoření povětšinou moravskou aristokracií však sledovali vlastní zájmy a v jednotlivých případech neváhali podpořit tu či onu stranu. Zvláště v druhé polovině sněmovní periody tak ve sněmovně vládla jakási křehká rovnováha vyvažovaná právě hlasy poslanců z řad velkostatkářů. Navzdory snahám českých poslanců prosazovat do agendy sněmu státoprávní otázky sněm mimo voleb do říšské rady projednával především záležitostmi místního významu jako schvalováním zemského rozpočtu či financováním škol. V čele obnoveného sněmu stanul jako zemský hejtman hrabě Emanuel Dubský, jeho zástupcem se stal brněnský advokát August Wenzliczke. Sněmovní období trvalo od 6. dubna 1861 do 2. ledna 1867.

Zobrazit data k
6. 4. 1861
2. 1. 1867