99%
mužů
Poměr pohlaví poslanců
63%
Vysokoškoláků
60%
Znovuzvolených
48
let
Průměrný věk
26
let
Nejnižší věk
84
let
Nejvyšší věk

Český zemský sněm
(15. 9. 1908 — 26. 7. 1913 )

celkem 295 poslanců
1
Český klub | ??? – ???
2
Národní strana (Čechy) | ??? – ???
4
Národní strana svobodomyslná | ??? – ???
3
Německá agrární strana | ??? – ???
2
Německá lidová strana | ??? – ???
1
Německá pokroková strana | ??? – ???
2
Německá radikální strana | ??? – ???
2
Republikánská strana zemědělského a malorolníckého lidu | ??? – ???
4
Strana konzervativního velkostatku | ??? – ???
1
Všeněmecký svaz | ??? – ???
3
Bezpartijní
3
Partei des konservativen Grossgrundbesitzes – Strana konzervativního velkostatku
2
Partei des verfassungstreuen Grossgrundbesitzes/Vereinigung der verfassungstreuen Grossgrundbesitzer – Strana ústavověrného velkostatku
53
I. KURIE NEZAVÁZANÝ | Český zemský sněm (1908–1913)
16
I. KURIE ZAVÁZANÝ | Český zemský sněm (1908–1913)
72
II. KURIE MĚSTA | Český zemský sněm (1908–1913)
13
II. KURIE OŽK | Český zemský sněm (1908–1913)
79
III. KURIE VENKOV | Český zemský sněm (1908–1913)
4
VIRILISTÉ | Český zemský sněm (1908–1913)
111
česká
84
německá
17
neurčitá
1
Zemský výbor

Místo narození poslancůMapa se aktualizace podle zvoleného nastavení filtru

Načítám...

Poslanci

Zavřít filtr
řadit dle Základní řazeníPodle příjmení (od A)Podle příjmení (od Z)Nejméně mandátůNejvíce mandátůOd nejmladšíchOd nejstarších

Zobrazuje se 295 z 295
poslanců

Poslanecky Slibi(Nějaké informace k vysvětlení)
Parlamentní tělesa
Pohlaví
Kooptacei(Nějaké informace k vysvětlení)
Funkce (5)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Poslanecké kluby (12)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Volební strany (6)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Kurie (7)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Výbory (3)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Vzdělání
Náboženské vyznání (6)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Národnosti (5)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Fotografiei(Nějaké informace k vysvětlení)
Počet mandátůi(Nějaké informace k vysvětlení)
1
15
1
15
Věk na začátku mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
30
76
30
76
Věk na konci mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
31
85
31
74

O sněmovně

Český zemský sněm

Volby do českého sněmu proběhly na přelomu února a března 1908. České strany získaly 98 mandátů, německé 68. Mandáty v kurii velkostatku byly na základě předvolebního kompromisu obou velkostatkářských stran rozděleny v poměru 49 konservativních a 21 ústavověrných mandátů. Občanské strany čelily stranické diferenciaci vytvořením nadstranických svazů poslanců. Tj. Svazu českých poslanců a Svazu německých zemských poslanců.

Sněm se poprvé sešel 15. září 1908 a na programu měl reformu zemského zřízení a reformu volebního řádu. Němečtí poslanci ovšem okamžitě zahájili obstrukci jednání. Důvodem byl jak jejich nesouhlas s českými či vládními návrhy na uvedené reformy, tak protest proti přezíravému zacházení české většiny s návrhy a požadavky německé menšiny. Ve sněmovně vypuklo násilí a sněm musel být odročen. V roce 1909 se sešel pouze jednou, o rok později zasedal pět dnů a stejně v roce 1911. Všechny pokusy zastavit německou obstrukci se ukázaly bezpředmětnými. V roce 1912 a 1913 proto nebyl ani svolán. Důsledná obstrukce znemožnila volbu nového zemského výboru, stejně jako přijímání zemského rozpočtu. Cílem Němců bylo rozvrátit zemské finance a donutit tak českou většinu k ústupkům vůči německým představám o paralelně vyjednávaném česko-německém národnostním vyrovnání. Patovou situaci vyřešila vláda neústavním „převratem“, kdy na základě tzv. Anenských patentů z 26. července 1913 sněm i zemský výbor rozpustila a nevypsala nové volby. V korunní zemi Čechy se tak od léta 1913 vládlo absolutisticky.

Evropskou pozornost však český sněm vyvolal nejen převratem či násilnostmi, ale především zvolením Boženy Vikové-Kunětické za poslankyni v doplňovacích volbách 1912. Šlo o první volbu ženy za poslance v Evropě mimo Skandinávii. Na tomto prvenství nic neměnil fakt, že místodržitel Franz Thun tuto volbu odmítl uznat za platnou a její legitimita zůstala s ohledem na vypuknutí války otevřenou.

Zobrazit data k
15. 9. 1908
26. 7. 1913