100%
mužů
Poměr pohlaví poslanců
62%
Vysokoškoláků
64%
Znovuzvolených
47
let
Průměrný věk
29
let
Nejnižší věk
77
let
Nejvyšší věk

Český zemský sněm
(28. 12. 1901 — 28. 12. 1907 )

celkem 306 poslanců
1
Český klub | ??? – ???
1
Klub poslanců České strany agrární | ??? – ???
7
Národní strana svobodomyslná | ??? – ???
2
Německá lidová strana | ??? – ???
1
Německá pokroková strana | ??? – ???
2
Republikánská strana zemědělského a malorolníckého lidu | ??? – ???
3
Strana konzervativního velkostatku | ??? – ???
1
Všeněmecký svaz | ??? – ???
1
Bezpartijní
3
Partei des konservativen Grossgrundbesitzes – Strana konzervativního velkostatku
1
Partei des verfassungstreuen Grossgrundbesitzes/Vereinigung der verfassungstreuen Grossgrundbesitzer – Strana ústavověrného velkostatku
53
I. KURIE NEZAVÁZANÝ | Český zemský sněm (1901–1907)
16
I. KURIE ZAVÁZANÝ | Český zemský sněm (1901–1907)
72
II. KURIE MĚSTA | Český zemský sněm (1901–1907)
15
II. KURIE OŽK | Český zemský sněm (1901–1907)
78
III. KURIE VENKOV | Český zemský sněm (1901–1907)
6
VIRILISTÉ | Český zemský sněm (1901–1907)
122
česká
82
německá
16
neurčitá
1
Komise pro stavební řád
1
Komise pro záležitosti hypoteční banky
1
Zemský výbor

Místo narození poslancůMapa se aktualizace podle zvoleného nastavení filtru

Načítám...

Poslanci

Zavřít filtr
řadit dle Základní řazeníPodle příjmení (od A)Podle příjmení (od Z)Nejméně mandátůNejvíce mandátůOd nejmladšíchOd nejstarších

Zobrazuje se 306 z 306
poslanců

Poslanecky Slibi(Nějaké informace k vysvětlení)
Parlamentní tělesa
Pohlaví
Kooptacei(Nějaké informace k vysvětlení)
Funkce (4)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Poslanecké kluby (13)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Volební strany (5)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Kurie (7)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Výbory (5)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Vzdělání
Náboženské vyznání (5)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Národnosti (5)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Fotografiei(Nějaké informace k vysvětlení)
Počet mandátůi(Nějaké informace k vysvětlení)
1
23
1
23
Věk na začátku mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
30
74
30
74
Věk na konci mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
35
83
35
74

O sněmovně

Všeobecné volby do zemského sněmu se v jednotlivých kuriích uskutečnily od 8. do 15. října 1901 a byly pro ně charakteristické dva momenty. Tím prvním byla prohlubující se diferenciace obou národních stranických subsystémů ve spojení s oslabením predominance dvou v minulém sněmovním období nejsilnějších politických stran – mladočeské Národní strany svobodomyslné a Německé pokrokové (někdejší liberální) strany. Současně došlo k několika volebním kompromisům, například mezi ústavověrnými a konzervativními velkostatkáři nebo mezi mladočechy a staročechy. Překvapil zejména úspěch agrární strany (zisk jednadvaceti mandátů) v českých venkovských obvodech, kde se nově na základě volební reformy hlasovalo přímo a nikoli skrze volitele. Několik mandátů získaly i nové strany vzešlé z tzv. pokrokového hnutí 90. let. Menší úspěch zaznamenali rovněž němečtí agrárníci, zato triumfovali radikální všeněmci Georga Schönerera ziskem pětadvaceti mandátů, což bylo jen o jeden mandát méně než získala Německá pokroková strana. Tříštění sil se české i německé strany snažily překonat zakládáním nadstranických koordinačních poslaneckých svazů.

První z celkového počtu 103 sněmovních schůzí se odehrála 28. prosince 1901 a zemských maršálkem byl jmenován Jiří kníže Lobkowicz. Jeho náměstkem se stal německý liberál Albert Werunsky. Sněm se v tomto sněmovním období zabýval řadou inovativních podnětů agrárních poslanců. Týkaly se problematiky obilního monopolu, cukrovarnicích kartelů nebo obecně ekonomickou situací rolnictva a rostoucím počtem jeho exekucí. Podáno bylo rovněž několika návrhů na změnu volebního řádu a často se sněmovní debaty dotýkaly stále se prohlubující zadluženosti zemských financí. Tu způsobovaly stále se zvyšující náklady v oblasti školství, přičemž chronické schodky se kryly stále novými půjčkami a země se tak postupně dostávala do dluhové pasti. Řešení těchto problémů podlamoval pokračující národnostní konflikt. Snahy předlitavského ministerského předsedy Ernesta Koerbera o zprostředkování smíru neuspěly. Od roku 1905 pak veřejným děním hýbaly aktivity sílícího sociálně demokratického hnutí a snahy o zavedení všeobecného a rovného hlasovacího práva. Uskutečněná volební reforma se nicméně omezila pouze na říšské volby.

Zobrazit data k
28. 12. 1901
28. 12. 1907