100%
mužů
Poměr pohlaví poslanců
77%
Vysokoškoláků
61%
Znovuzvolených
48
let
Průměrný věk
26
let
Nejnižší věk
85
let
Nejvyšší věk

Český zemský sněm
(5. 7. 1883 — 19. 4. 1889 )

celkem 376 poslanců
3
Český klub | ??? – ???
1
Klub ústavověrného velkostatku | ??? – ???
3
Národní strana (Čechy) | ??? – ???
1
Národní strana svobodomyslná | ??? – ???
2
Německá pokroková strana | ??? – ???
1
Staročeši | ??? – ???
1
Strana konzervativního velkostatku | ??? – ???
1
Bezpartijní
2
Národní strana (Čechy)
9
Partei des konservativen Grossgrundbesitzes – Strana konzervativního velkostatku
54
I. KURIE NEZAVÁZANÝ | Český zemský sněm (1883–1889)
16
I. KURIE ZAVÁZANÝ | Český zemský sněm (1883–1889)
71
II. KURIE MĚSTA | Český zemský sněm (1883–1889)
15
II. KURIE OŽK | Český zemský sněm (1883–1889)
79
III. KURIE VENKOV | Český zemský sněm (1883–1889)
4
VIRILISTÉ | Český zemský sněm (1883–1889)
105
česká
84
německá
32
neurčitá
1
Kulturní a školský výbor
1
Zemský výbor

Místo narození poslancůMapa se aktualizace podle zvoleného nastavení filtru

Načítám...

Poslanci

Zavřít filtr
řadit dle Základní řazeníPodle příjmení (od A)Podle příjmení (od Z)Nejméně mandátůNejvíce mandátůOd nejmladšíchOd nejstarších

Zobrazuje se 376 z 376
poslanců

Poslanecky Slibi(Nějaké informace k vysvětlení)
Parlamentní tělesa
Pohlaví
Kooptacei(Nějaké informace k vysvětlení)
Funkce (4)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Poslanecké kluby (13)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Volební strany (5)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Kurie (7)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Výbory (4)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Vzdělání
Náboženské vyznání (6)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Národnosti (5)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Fotografiei(Nějaké informace k vysvětlení)
Počet mandátůi(Nějaké informace k vysvětlení)
1
28
1
28
Věk na začátku mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
30
73
30
73
Věk na konci mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
31
84
31
75

O sněmovně

Český zemský sněm

Intervencemi při červnových zemských volbách ve velkostatkářské kurii v roce 1883 si vláda zajistila vytvoření vládní sněmovní většiny a po bezmála třinácti letech ovládla sněm koalice konzervativních velkostatkářů a obou českých stran. Sněm se sešel poprvé 5. července 1883 a změna poměrů na základě voleb se ihned promítla do personálního složení vedení českého sněmu. Zemským maršálkem byl císařem jmenován federalisticky a pročesky orientovaný Jiří kníže Lobkowicz; jeho zástupcem ve sněmu se stal Anton Waldert, zástupce německých liberálních poslanců. Po Waldertově rezignaci v roce 1886 funkci zastával staročeský politik Jindřich Šolc.

Mocenský obrat se záhy promítl i do přijímaných zemských zákonů. Nová sněmovní většina prosadila volební reformu, jejíž součástí bylo i snížení volebního cenzu a tím zvýšení počtu oprávněných voličů. Současně došlo k výraznému zvýšení zemských subvencí národně českému školství a dalším rozpočtovým výdajům, které dříve tlumila taktika sněmovní pasivity. Na druhou stranu německá politická reprezentace se jen obtížně smiřovala s novým postavením sněmovní menšiny. V roce 1884 její předák Eduard Herbst vyzval vládu k vypracování administrativní reformy, skrze kterou by v Českém království vznikly národnostně čisté správní a soudní okresy. Podobné návrhy o „rozhraničování“ a vytváření „uzavřeného německého území“ sněmovní většina kategoricky odmítla a stupňující se napětí nakonec v roce 1886 vedlo k odchodu německým poslanců ze sněmu a k jejich následné sněmovní pasivitě. Současně ale docházelo ke konfliktům uvnitř českého tábora, a to zejména v otázce podpory poskytované předlitavské Taaffeho vládě a ohledně vztahu ke konzervativním koaličním partnerům. Po rozpuštění sněmu 19. dubna 1889 a vypsání všeobecných voleb na červenec 1889 už bylo jasné, že opětovné volební dohody mezi staročechy a mladočechy nebude dosaženo.

Zobrazit data k
5. 7. 1883
19. 4. 1889