100%
mužů
Poměr pohlaví poslanců
85%
Vysokoškoláků
77%
Znovuzvolených
46
let
Průměrný věk
29
let
Nejnižší věk
87
let
Nejvyšší věk

Český zemský sněm
(30. 8. 1870 — 13. 3. 1872 )

celkem 263 poslanců
2
Český klub | ??? – ???
1
Klub der Linken | ??? – ???
1
Klub der Verfassungspartei | ??? – ???
1
Klub německé levice (Klub der Linken) | ??? – ???
1
Klub německé ústavní strany (Klub der deutschen Verfassungspartei) | ??? – ???
3
Národní strana (Čechy) | ??? – ???
1
Národní strana svobodomyslná | ??? – ???
1
Německá pokroková strana | ??? – ???
3
Strana konzervativního velkostatku | ??? – ???
2
Národní strana (Čechy)
3
Německá liberální strana (Ústavní strana/Staroliberálové - Klub levice/Sjednocená levice/Sjednocená německá levice *1888/Německá pokroková strana *1891) (před 1918)
8
Partei des konservativen Grossgrundbesitzes – Strana konzervativního velkostatku
52
I. KURIE NEZAVÁZANÝ | Český zemský sněm (1870–1871)
16
I. KURIE ZAVÁZANÝ | Český zemský sněm (1870–1871)
72
II. KURIE MĚSTA | Český zemský sněm (1870–1871)
15
II. KURIE OŽK | Český zemský sněm | 1870 – 13. 3. 1872
79
III. KURIE VENKOV | Český zemský sněm (1870–1871)
4
VIRILISTÉ | Český zemský sněm (1870–1871)
97
česká
91
německá
32
neurčitá
1
Legitimační výbor

Místo narození poslancůMapa se aktualizace podle zvoleného nastavení filtru

Načítám...

Poslanci

Zavřít filtr
řadit dle Základní řazeníPodle příjmení (od A)Podle příjmení (od Z)Nejméně mandátůNejvíce mandátůOd nejmladšíchOd nejstarších

Zobrazuje se 263 z 263
poslanců

Poslanecky Slibi(Nějaké informace k vysvětlení)
Parlamentní tělesa
Pohlaví
Kooptacei(Nějaké informace k vysvětlení)
Funkce (4)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Poslanecké kluby (11)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Volební strany (5)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Kurie (7)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Výbory (3)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Vzdělání
Náboženské vyznání (7)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Národnosti (5)i(Nějaké informace k vysvětlení)
Fotografiei(Nějaké informace k vysvětlení)
Počet mandátůi(Nějaké informace k vysvětlení)
1
28
1
28
Věk na začátku mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
30
76
30
76
Věk na konci mandátui(Nějaké informace k vysvětlení)
30
89
30
73

O sněmovně

Zemské volby se uskutečnily v srpnu (od 23.8.) 1870 a sněm se poprvé sešel 30. srpna 1870. Výsledkem voleb se stalo obnovení federalistické sněmovní většiny, která se promítla rovněž do složení vedení sněmovny. Nejvyšším zemským maršálkem byl po několikaleté pauze jmenován opět Albert Nostitz-Rieneck a od září 1871 Jiří Kristián Lobkowicz, předák konzervativního velkostatku. Jejich náměstkem byl Václav Bělský. Nová sněmovní většina složená z Čechů a konzervativních velkostatkářů sice vůči Potockého vládě vystupovala smířlivě, nicméně nadále odmítala provést volby delegátů do předlitavské říšské rady, dokud nedojde k akceptování jejích státoprávních a národních požadavků (na základě tzv. Státoprávní deklarace z roku 1868). V říjnu roku 1870 byl proto sněm odročen a znovu se sešel až o rok později. Zatím Potockého vládu vystřídal kabinet konzervativce Karla Hohenwarta, v němž zasedli i dva čeští ministři – Karel Habětínek a Josef Jireček.

Hohenwart s předáky konzervativního velkostatku a české Národní strany vyjednal dohodu, jejímž výsledkem byly tzv. fundamentální články a vládní návrhy na reformu zemského volebního řádu a zákona na ochranu národností. Reskript ze dne 12. září 1871 vedle deklarace panovníkovy vůle k státoprávnímu vyrovnání s Českým královstvím přislíbil i provedení královské korunovace v Praze, která by uznání českého státního práva symbolicky završila. Vyjednané změny byly plénu sněmu předloženy v září 1871 a již 10. října konkrétní návrhy, připravené třicetičlennou komisí, sněm za absence německých poslanců schválil. Česko-rakouské vyrovnání ale překazil rakousko-uherský kancléř Beust a trvalý odpor německé opozice i Maďarů. Panovníkův nově formulovaný požadavek na potvrzení česko-rakouského vyrovnání rovněž říšskou radou ovšem vedl české a konzervativní politiky stojící důsledně na Státoprávní deklaraci (1868) k opětovnému odmítnutí vykonání voleb zástupců českého sněmu do říšské rady. Hohenwartova vláda proto podala demisi. Na výroční den bitvy na Bílé Hoře 8. listopadu 1871 padl z úst Karla III. ze Schwarzenbergu i slavný výrok o hájení českého státního práva i za cenu „hrdel a statků“. Hohenwartův kabinet následně vystřídala vláda ústavověrného politika Adolfa Auersperga a česká sněmovní většina přešla opět do protivládní opozice. Auerspergova vláda 13. března 1872 odbojný sněm rozpustila.

Zobrazit data k
30. 8. 1870
13. 3. 1872