Trůnní řeč

Projev panovníka k nově zvoleným poslancům říšské rady, který zpravidla obsahoval programové priority vlády, nikoliv nezbytně samotného panovníka. Panovník trůnní řeč pronášel na jednom z prvních shromáždění nově zvolených poslanců, a to v císařském sídle ve vídeňském Hofburgu. Panovník sám zasedání rakouského parlamentu nikdy osobně nenavštívil. Poslanci na trůnní řeč zpravidla reagovali přijetím tzv. adresy.