Sistace

Přechodné či dočasné pozastavení úředního nebo soudního řízení či jeho výkonu, nebo též dočasné pozastavení platnosti určité legislativní normy. V kontextu dějin parlamentarismu je známou sistace únorové ústavy rakouským státním ministrem Richardem Belcredim 20. září 1865. Pozastavení platnosti této ústavy mělo vytvořit prostor k novým politickým jednáním s jejími odpůrci a napomoci uzavření kompromisu ohledně státoprávního uspořádání habsburské monarchie.