Zdroj:

ZAO, Zemský sněm slezský v Opavě (1861-1914), inv. č. 110.