Ferdinand z Lobkowicz

Posledním maršálkem českého sněmu se v roce 1908 stal Ferdinand z Lobkowicz, přípbuzný svého mnohaletého předchůdce Jiřího K. z Lobkowicz. I on patřil do řad české státoprávní šlechty a velmi těžce nesl zánik českého sněmu v roce 1913.

Zdroj:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR / Národní muzeum