Karl (Carlos) kníže Auersperg

Carlos Auersperg, bratr ústavověrného ministerského předsedy Adolfa, se v roce 1872 stal maršálkem českého zemského sněmu.

Zdroj:

Poslanecká sněmovna Paralmentu ČR / Národní muzeum