Rudolfinum – sídlo Poslanecké sněmovny Národního shromáždění Republiky českolsovenské.

Zdroj:

MÚA, TGM, k. 759, sign. Odb8a-012