Český zemský sněm, jednací sál sněmovny (1918).

Zdroj:

MUA, Vavroušek, 3872