Moravské místodržitelství

Pohled přes brněnské hradby na kostel sv. Tomáše a vedle stojící budovu místodržitelství; Johann Trassler (1829).

Zdroj:

MG, SDR 3160