Adalbert Widmann (1804-1888)

Moravský zemský hejtman 1870 a 1871 až 1884. Podobizna pochází z roku 1878, kdy byla uložena do zdiva dokončované novostavby zemského sněmu. Objevena roku 2014 při stavebně historickém průzkumu objektu.

Zdroj:

MZA