(Nový) moravský zemský sněm – dnešní stav.

Budova na Joštově ulici v Brně po zániku zemských sněmů (1918) nadále sloužila zemské samosprávě, po její likvidaci (1949, resp. 1960) Jihomoravskému kraji. Dnes zde sídlí Ústavní soud ČR.