(Nový) moravský zemský sněm

Detail z vnitřní výzdoby jednacího sálu – moravská orlice.