(Nový) moravský zemský sněm

Pohled do jednacího sálu moravského sněmu z roku 1878.