(Nový) moravský zemský sněm

Dobová pohlednice (přelom 19. a 20. století)