(Nový) moravský zemský sněm

Novou budovu v neorenezančním stylu vystavěl Josef Arnold (1824-1887). Na kamenických pracích se podílel např. Adolf Loos st. (1829-1879), otec světoznámého architekta Adolfa Loose ml.