(Nový) moravský zemský sněm

Moravský sněm v roce 1867 rozhodl o stavbě své nové budovy. Ta byla realizována v letech 1875 až 1878 podle plánů Antona Heffta a Roberta Raschky.