Moravské místodržitelství na Moravském (dříve Joštově) náměstí

Po obnovení ústavnosti v roe 1861 zasedal nově utvořený moravský zemský sněm v budově místodržitelství, a to až do otevření tzv. Nového zemského domu.