Reduta na brněnském Zelném trhu (1827)

Historický objekt Reduty sloužil především k účelům zábavy (divadlo, plesy apod.). V revolučním roce 1848 zde ovšem zasedl moravský „selský“ zemský sněm, který za Josefa II. přišel o své historické sídlo.