Petr Chlumecký: Co jest sněm

Politické změny roku 1848 zastihly společnost zcela nepřipravenou. Širkým vrstvám obyvatelstva bylo třeba vysvětlit elementární pojmy a procesy začínající ústavní a parlamentní éry. Politik Petr Chlumecký se takto pokusil čtenářům vysvětlit, co je to zemský sněm…

Zdroj:

Týdenník, 9. 5.1848, příloha č. 1, s. 3.