Starý zemský/stavovský dům na Dominikánském náměstí v Brně – dnešní stav

Moravský zemský výbor se rozhodl postavit Nový zemský dům a proto v roce 1874 odprodal městu Brnu původní historické sídlo moravského sněmu. Město postupně do objektu přestěhovávalo své úřady a z objektu se časem stala tzv. Nová radnice.