Starý zemský/stavovský dům na Dominikánském náměstí v Brně (dobová pohlednice)