Starý zemský/stavovský dům na Dominikánském náměstí v Brně (dobová pohlednice)

Moravský zemské výbor sice roku 1869 od státu koupil objekt něktejšího Starého stavovského domu zpět, ale moravský sněm zde kvůli nevyhovujícím prostorům nezasedal.