Starý zemský/stavovský dům na Dominikánském náměstí v Brně

Moravský stavovský sněm se dočasně přestal scházet za vlády Josefa II. (1780-1790). Tehdy budovu sněmu získala pro své potřeby armáda.